Název školy
Adresa školy
Město
Identifikátor

Tento registr inspekčních zpráv je službou České školní inspekce poskytovanou veřejnosti nad rámec ustanovení školského zákona a obsahuje pouze inspekční zprávy. Případné připomínky ředitele školy k inspekční zprávě jsou podle § 174, odst. 13 zákona č. 561/2004 Sb. uloženy společně s inspekční zprávou ve škole nebo školském zařízení, jichž se inspekční zpráva týká, a v příslušném inspektorátu České školní inspekce. Na uvedených místech je možné do připomínek ředitele školy k inspekční zprávě nahlédnout.